Disclaimer

All Style Kyusho The Netherlands (ASK) is een studie groep waarbinnen het Kyusho wordt bestudeerd. Er wordt op regelmatige basis les gegeven door gecertificeerde leraren die een lesbevoegdheid hebben behaald onder Kyusho International. De leden van ASK trainen ook op regelmatige basis als studiegroep onderling om zich de vaardigheden goed eigen te maken. 

Als leden van de studiegroep, zijn wij allen verantwoordelijk om op gepaste wijze om te gaan met de lesstof en de opgedane vaardigheden. Een groot verantwoordelijkheidsgevoel richting anderen en een hoge mate van voorzichtigheid bij het toepassen van deze vaardigheden, zijn daarbij van groot belang. Ieder lid van ASK verplicht zich uitdrukkelijk om dit verantwoordelijkheidsgevoel en deze voorzichtigheid uit te dragen en in de praktijk te brengen.

Het willekeurig en zonder voldoende deskundigheid toepassen van de vaardigheden kan een negatief effect hebben op het lichaam van een ander en kan zelfs tot schade leiden.

ASK volgt het internationale certificatie systeem van Kyusho International. Dat houdt in het trainen van technische vaardigheden en het doen van examens, waardoor diploma’s verkregen kunnen worden die een bepaald technisch niveau weergeven. 

Om gecertificeerd leraar te worden in Kyusho kan een apart  programma gevolgd worden op grond waarvan een door Kyusho International gecertificeerd lerarendiploma behaald kan worden. 

Het is leden van ASK niet toegestaan om zonder het benodigde leraren diploma, buiten het kader van de ASK studiegroep, Kyusho lessen te geven of stages te verzorgen waarbij het Kyusho zonder voldoende kennis van zaken aan derden wordt onderricht. 

ASK aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor leden of voormalige leden die desondanks, zonder het benodigde lerarendiploma, toch aan derden lessen in Kyusho geven. ASK aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de gevolgen die hieruit zouden kunnen voortvloeien. Personen die ondanks deze bepalingen toch aan derden les geven in Kyusho zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen handelen en de mogelijke nadelige gevolgen daarvan.

ASK gaat er vanuit dat haar leden op gepaste wijze omgaan met de aangeleerde vaardigheden. 

Leden die in strijd met deze principes handelen kunnen daarop door het bestuur worden aangesproken en bij herhaling als lid worden geroyeerd.